Un Es Sence - Không Thể

by LÊ TUẤN RY

UN ES SENCE / Không Thể Un es sence là một triễn lãm gồm 3 tác phẩm sắp đặt thị giác mà trong đó, Le Tuan Ry với kỹ thuật của mình đã thay đổi bản chất, định danh,, định nghĩa của những chất liệu được sử dụng, từ đó kể lại một câu chuyện mới, một đời sống mới cho chính những vật liệu này. Ry mời mọi người cùng suy ngẫm về ranh giới giữa đẹp và xấu, đúng và sai, giữa sự sống và cái chết. Un es sence sẽ là cột mốc đầu tiên trong chuỗi triễn lãm "Ry show" sẽ được tổ chức hằng năm. Buổi triễn lãm mang tính thể nghiệm về các kỹ thuật tạo hình, thử nghiệm về thị giác kết hợp với âm thanh. Đồng thời, triển lãm sẽ mở đầu cho tuần lễ chiếu phim nghệ thuật được chọn lọc bởi Space Monkies studio và tổ chức Flying Whale. Ry, người đồng hành của show tin rằng, sự sáng tạo và sáng tác là một chuỗi những hoạt động, có thể mang tính hoàn thiện, cũng có thể mang tính bất hoàn thiện. Sự thử nghiệm và đích đến trong nghệ thuật là vô chừng.

Triển lãm được lên ý tưởng và thực hiện bởi Lê Tuấn Ry.

Tài trợ bởi: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Đan Mạch và Chaosdowntown

-

RY SHOW 2017/ Un es sence

Un es sense incorporates three installation art's works. Utilizing divergent techniques, Le Tuan Ry has changed the prejudices on the controversial materials and instilled new life into them to convey meaningful messages. Audiences will be invited to join in the flow of insights to deliberate about the boundaries between right and wrong, live and death. Un es sense is the keystone in the Ry shows series, which will be exhibited annually. The show possesses a sense of personal experimental journey on materials and textures in visual art incorporating with music. Besides, the exhibition will be the opening of the Art Film Week, selected by Space Monkies Studio and Flying Whale Organization. Ry, who will accompany the show, believes that creativity and artistic creation are the sequence of activities, either complete or incomplete. The art composition has no limitation.

The exhibition is curated by Lê Tuấn Ry.

Sponsors by: CDEF & Chaosdowntown