(English below, please scroll down)

 

"Đường chạy" là một dự án nghệ thuật thể nghiệm với các chuyên đề hướng về văn hóa- xã hội Á Đông, đặc biệt là Việt Nam – trong nỗ lực kết nối nghệ sĩ với người thực hành giám tuyển, thử nghiệm nghệ thuật với truyền tải thông tin.

Dự án bao gồm những hoạt động như trình chiếu, workshop, thảo luận mở và phê bình chuyên môn hi vọng sẽ trở thành chất xúc tác cho tiến trình giải phóng khả năng sáng tạo, khả năng thể hiện bản thân một cách tự do và chuyên sâu của nghệ sĩ độc lập trong bối cảnh văn hóa nghệ thuật đương thời.

 

Phiên trình chiếu thứ 2 xoay quanh mệnh đề tìm kiếm danh tính của cá nhân thông qua nhận thức chủ quan về thế giới khách quan.

Nó là việc phản ánh các hiện tượng xã hội với niềm tin như là một nền tảng, một tôn giáo; là tự sự của người con về trạng thái thích nghi trong một gia đình nhiều thế hệ, hay khắc khoải của những thân phận di cư sau thời kì Đổi Mới - trong hoài vọng hiện thực hoá ‘Giấc mơ Sài Gòn’. Trình chiếu là gợi mở của những đối thoại giữa xung đột và thỏa hiệp, giữa hiện thực và ước mơ.

 

+ Trịnh Hải nhìn nhận tài liệu như một cách thức tự sự để gói chặt các quan hệ huyết thống vào danh tính cá nhân. Lưu trữ của anh đưa ra tham vấn về sự thích nghi của các ý thức hệ trong một gia đình đa hệ; đồng thời khắc họa chân dung của từng nhân vật trong liên kết chuyên biệt giữa người đàn ông và người phụ nữ, giữa sự sống và cái chết.

 

+ Lê Đình Chung cùng những tha thiết liên kết quang cảnh hiện tại nơi anh sống với vùng đất được sinh ra để lột tả nỗi niềm của cộng đồng người di cư - Nỗi hoài hương vốn hiện diện song hành với hoài vọng thay đổi số phận trên một vùng đất mới - và cũng là của chính bản thân anh.

 

+ Phan Anh, với niềm tin như là một tôn giáo, anh chất vấn các dịch chuyển vô hình lẫn hữu hình nhằm tìm kiếm bản ngã đơn nhất của mình trong một thế giới riêng tư, thế giới cộng hưởng giữa ý thức và tưởng thức.

 

Xin trân trọng cám ơn.

 

Giám tuyển bởi Phan Anh và Vicky.

 

Chương trình không bán vé, mở cửa tự do.

 

 

-------------------------------------------------

 

 

"Đường chạy" is a visual art experiment on Asian culture and society, with the special focus on Vietnam. It is an honest attempt to bring together the role of artist and curator, of art making and knowledge carrying.

The project includes screenings, workshops, open discuss and critique with the hope to stimulate the liberating game in the creativity, the ability to freely express oneself and the professionalism of independent artists in today’s art world.

 

The second screening is surrounded with the mission of finding self-identity through the objective awareness on the subjective world.

It is the social reflection on treating faith as a foundation, a religion; It’s a son’s narrative on adjusting oneself in a multi-generational family, or the anxiety coming from the migrating wave post-DoiMoi – with the desire of seeking ‘the Saigon Dream’. The show innititates conversations about conflicts and compromises, as well as reality and dream.

 

+ Trinh Hai considers documentary as a narrative to conjoin the family’s bond to self-identity. His archive consults the adjustment of different ideologies within a multi-generational family; as well as making an attempt to portrays each member whilst connecting the distinguishing characteristics/features between the men and the women, between life and death.

 

+ Le Dinh Chung, whose desire is to connect the sceneries of his current living space to his homeland’s, reveals the sentiment of the migrants community - The Nostalgia which exists paralelly to the Desire to change one’s life in a new place – that he has always been playing a part in.

 

+ Phan Anh, regarding faith as a religion, questions the (in)visible movements in order to look for his unique anima in a private world that stands between the consciousness and the imaginary.

 

Best Regards.

 

Curated by Phan Anh and Vicky.

 

Free Entry