​Căn bản như bánh mì phết bơ | Bread and Butter 

​by Olivia Norris

(http://salon.io/olivia-norris/image)
Time: 6-9 pm 
Saturday MARCH 4th 2017

Đơn giản nhưng không giỡn, Cháo mong muốn giới thiệu đến các bạn yêu thương một show diễn kì lạ. một đối một. bạn và nghệ sĩ, nằm cùng, không đụng chạm, lắng nghe tác phẩm, rồi im lặng ra về. Xin hiểu sự gần gũi này chỉ diễn ra trong 7 phút ngắn ngủi, bạn có thể bỏ đi vào giây thứ 30, nếu muốn. 

ABOUT HER:
Olivia Norris does some movement and makes some images. 
She lives in London at the moment and used to studied in Edinburgh. 
She feels hairy and sweaty in Vietnam but enjoys the spring rolls. 
She was originally going to show some paintings about vulnerability at Chao but then felt that people wanted something different.
Born out of the same ideas ‘bread and butter’ takes place in a bed. 
Just two people in a bed, a story, and a Facebook message.
Enjoy…

IMMERSIVE 1:1 SHOW 
In the Grand Budapest Hotel (which I watched on the plane here) there's a scene where a group of prisoners plan their escape route from prison. A topless tattooed old man talks about a particular room
‘it’s got what you’d call vulnerability… and thats our bread and butter’. Firstly a great saying (maybe not so much in Vietnamese - apologies) but also I like the idea of relating it to a more embodied vulnerability an emotional and physical one. I like to think about vulnerability being what gives you agency, makes you you and also makes you powerful. It’s our ‘bread and butter’…

'Hành trình khám phá sự mềm yếu của bản thể-
Trên chuyến bay về Việt Nam của mình, tôi đã xem bộ phim Grand Budapest Hotel, có một cảnh trong đó nói rằng "lỗ hổng" chính là cái "cốt lõi" để tẩu thoát khỏi nhà giam biệt lập của nhân vật M.Gustave. 
Nhưng tôi thích cái ý niệm đó liên quan hơn về mặt cảm xúc và thể chất của "việc dễ dàng bị tổn thương". Tôi thích nghĩ về sự mềm yếu như một công cụ khiến cho bạn được là chính mình đồng thời khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.'